Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Xperia Link lên phiên bản 1.1.2.08070 :

- Xperia Link dành cho Windows 7

Tải về:
Xperia Link Update version 1.1.2.08070
Tên tập tin: EP0000600817.exe
Kích thước tập tin: 11.74 MB (12302608 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Xperia Link phiên bản 1.1.2.08070

Phiên bản

  • 1.1.2.08070

Kích thước

  • 11.74 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600817.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi hoàn tất cài đặt, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Xperia Link\Version.txt
2. Phiên bản là 1.1.2.08070.