Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Click to Disc lên phiên bản 1.2.73.04270 và các tính năng sau đây có sẵn trong phiên bản này:

- File có thể được nhập  từ SD Card.

Sẵn sàng tải về :
Click to Disc Upgrader version 1.2.73.04270
Tên tập tin: EP0000600145.exe
kích thước tập tin: 50.68 MB (53135720 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install Click to Disc Upgrader version 1.2.73.04270

Phiên bản

  • 1.2.73.04270

Kích thước

  • 50.68 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file vào một thư mục tạm thời hoặc tải về (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này)

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và kích đúp vào EP0000600145.exe.

3. Thực hiện theo các hướng dẫn hiển thị trong quá trình cài đặt wizard.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại


Để kiểm tra cài đặt thành công :
1. Chuyển đến  C:\PROGRAMFILES\Sony\VAIO VP Utilities\version_ctd.txt
2. Phiên bản_ctd.txt sẽ thấy 1.2.73.04270