Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật NVIDIA Guard Service lên phiên bản 1.3.0.0 và sẽ khắc phục:

- Khắc phục các vấn đề liên quan đến bảo mật

Tải về:
NVIDIA Guard Service version 1.3.0.0
Tên tập tin: EP0000600720.exe
Kích thước tập tin: 4.22 MB (5584264 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • NVIDIA Guard Service phiên bản 1.3.0.0

Phiên bản

  • 1.3.0.0

Kích thước

  • 5.4 MB

Ngày phát hành

  • 2013-02-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Tải xuống

Quan Trọng:

Bản vá lỗi này chi tương thích với những dòng máy có trình điều khiển NVIDIA Graphics.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600720.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\nvservice.exe
2. Phiên bản là 1.3.0.0