Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cài đặt Sony Home Network Library Local Importer Photo Retrievement Patch lên phiên bản 2.0.2.12150. 

- Phát hành cho bản cài đặt sẵn và nâng cấp của Sony Home Network Library trong Windows 7.

 

Có thể tải về máy từ:

Sony Home Network Library Local Importer Photo Retrievement Patch version 2.0.2.12150

Tên tập tin: EP0000600095.exe

Kích thước: 4.11 MB (4301856 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt Sony Home Network Library LocalImporter Photo Retrievement Patch

Phiên bản

  • 2.0.2.12150

Kích thước

  • 4.11 MB

Ngày phát hành

  • 2010-03-17

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy và double-click vào EP0000600095.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:

1. Vào C:\ProgramFiles\Common Files\Sony Shared\SOHLib\

2. Version.txt 2.0.2.12150