Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Intel SATA Driver Registry Patch Update dành cho Windows 7 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:
- Sự cố về ổ đĩa quang (Optical Disc Drive)

Tải về sẵn có:
Windows 7 Intel SATA Driver Registry Patch Update
Tên tập tin: EP0000600029.exe
Kích thước tập tin: 371 KB (380,152 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Windows 7 Intel SATA Driver Registry Patch Update

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2010-02-02

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000600029.exe để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.