Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Movie Story lên phiên bản 1.5.01.05120 và giải quyết các triệu chứng sau:

- Tiêu đề có thể không xuất hiện sau khi mở 1 dự án đã lưu.
- Màn hình bị méo khi ghi ở tỉ lệ phương diện khác.
- Kết thúc bất thường khi ứng dụng chấm dứt.


Tải về:
VAIO Movie Story Update version 1.5.01.05120
Tên tập tin: EP0000600142.exe
Kích thước: 95.6 MB (100242624 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Movie Story Update version 1.5.01.05120

Phiên bản

  • 1.5.01.05120

Kích thước

  • 95.6 MB

Ngày phát hành

  • 2010-07-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp vào EP0000600142.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính


Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Movie Story\version.txt
2. version.txt là 1.5.01.05120