Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp PMB VAIO Edition phiên bản 1.0.00.03030 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau đây :

- PAL/NTSC những thiết lập được điều chỉnh bởi hệ thống vùng địa phương.

 

Có thể tải về máy từ

PMB VAIO Edition Settings (Thiết lập định dạng Video) phiên bản 1.0.00.03030

Tên tập tin: EP0000600118.exe

Kích thước tập tin: 2.34 MB (2452272 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install PMB VAIO Edition Settings (Video Format Setting) version 1.0.00.03030

Phiên bản

  • 1.0.00.03030

Kích thước

  • 2.34 MB

Ngày phát hành

  • 2010-04-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này để tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp EP0000600118.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính. 

Lưu ý khi cài đặt:

1. Xác nhận PMB không hoạt động.
2. Chạy EP0000600118.exe bằng tài khoản quản trị.
3. Xác nhận thông tin thông tin vị trí và PAL/NTSC và nhấn OK.
4. Nếu hộp thoại hiển thị, nhấn Continue (Nếu tài khoản là quản trị, hộp thoại này được hiển thị ở bước 2.).
5. Nhấn OK.
6. Chạy EP0000600118.exe cho mỗi người dùng.