ID bài viết : 00072394 / Sửa lần cuối : 04/12/2020In

Cách tắt đèn phía trước Tivi

Làm thế nào để dừng (Đèn LED rọi sáng) đang nhấp nháy liên tục?

  Bạn có thể tắt đèn phản hồi bằng cách cài đặt Đèn LED rọi sáng.
  LƯU Ý: Thao tác này cũng sẽ tắt đồ họa hoạt hình hiển thị trên màn hình Tivi.

  Đối với các mẫu Android TV™

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — LED Indicator (Đèn báo LED) — Operational response (Phản hồi hoạt động) hoặc Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) — Off (Tắt).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) — Off (Tắt).
   • Chọn LED Indicator (Đèn báo LED) — Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) — Off (Tắt).
   • Chọn LED Indicator (Đèn báo LED) — Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) — Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) — Off (Tắt).
   • Chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) — Off (Tắt).

  Đối với các mẫu Tivi khác phát hành từ năm 2015 đến nay 

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Set-up (Thiết lập).
  5. Chọn LED Indicator (Đèn báo LED).
  6. Chọn Off (Tắt).

  Đối với các mẫu Tivi phát hành trong 2013 và 2014

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn General Set-up (Thiết lập chung) hoặc Preferences (Tùy chọn).
  5. Chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) hoặc Front Panel Illumination (Chiếu sáng tấm nền trước).
  6. Chọn Off (Tắt).