ID bài viết : 00105931 / Sửa lần cuối : 22/01/2019In

TV tự động tắt, khởi động lại, hoặc đèn nhấp nháy ở chế độ chờ 8 lần

  QUAN TRỌNG: Câu trả lời này chỉ áp dụng khi đèn nhấp nháy ở chế độ chờ 8 lần. Nếu bạn có số lần nhấp nháy khác, vui lòng xem trả lời. this answer

  Thực hiện theo các bước dưới đây nếu TV tự tắt, khởi động lại, hoặc đèn nhấp nháy ở chế độ chờ tám (8) lần

  1. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị từ TV
   QUAN TRỌNG: Ngắt kết nối này bao gồm modem, router hoặc bất kỳ thiết bị Internet nào khác được kết nối với TV
  2. Ngắt kết nối mạng với TV  
   • Nếu sử dụng kết nối có dây, hãy ngắt kết nối với cáp LAN
   • Nếu sử dụng kết nối không dây, hãy tắt modem, và router
  3. Thực hiện cài đặt lại nguồn điện - power reset  trên TV  
  4. Thực hiện thiết lập trạng thái xuất xưởng factory reset

   LƯU Ý:

   • Nếu thông báo cài đặt lại không xuất hiện và TV tắt/mở hoặc nếu quá trình cài đặt lại không bắt đầu ngay sau hình ảnh hoặc  thông tin hiển thị, cài đặt lại không đúng. Trong trường hợp này, bắt đầu lại quá trình
   • Màn hình thiết lập đầu tiên hiển thị nếu cài đặt lại quá trình là thực hiện đúng
  5. Thực hiện Initial Setup (thiết lậpđầu tiên) 

   LƯU Ý:Trong khi thực hiện Initial setup, bỏ qua Network setup IR blaster setup

  6. Kết nối TV với Internet bằng tay
  7. Thực hiện cập nhật phần mềm hệ thống
   LƯU Ý: Nếu bạn không thể cập nhật TV, cập nhật có sẵn để tải về trên trang web này
  8. Thực hiện thiết lập trạng thái xuất xưởng
  9. Thực hiện the hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập đầu tiên.
  10. Nếu vẫn bị hiện tượng trên, vui lòng liên hệ Trung tâm Bảo hành