ID bài viết : 00197763 / Sửa lần cuối : 31/08/2018In

Thuật ngữ Độ phân giải và tỉ lệ khung hình có ý nghĩa gì đối với tivi của tôi?

  Độ phân giải và tỉ lệ khung hình là các thuật ngữ dùng để mô tả định dạng và hình ảnh mà bạn nhìn thấy trên màn hình tivi.  Trong tivi, hai giá trị này có liên quan và ảnh hưởng với nhau.

  Độ phân giải

  Độ phân giải xác định số lượng điểm ảnh (chấm) tạo nên hình ảnh trên tivi.  Đối với kích thước màn hình bất kỳ, càng nhiều chấm, thì độ phân giải càng cao và chất lượng chung của hình ảnh càng cao.

  Độ phân giải Tivi thường được ghi là số lượng điểm ảnh hoặc chấm dọc trong ảnh.  Mỗi độ phân giải này cũng có tên kèm theo.

  Ví dụ về độ phân giải Tivi
  [A] Độ phân giải(số lượng chấm dọc)

  Tỉ lệ khung hình

  Gắn chặt với độ phân giải là Tỉ lệ khung hình.  Đây là tỉ lệ chiều rộng so với chiều cao màn hình Tivi.  Một số tỉ lệ khung hình được thiết kế để xử lý độ phân giải nhất định mà không làm phá vỡ hoặc biến dạng ảnh và không có bất kỳ khoảng trống nào xung quanh ảnh.

  Ví dụ về tỉ lệ khung hình Tivi
  [A] Chiều cao
  [B]Chiều rộng

  Ví dụ thường gặp dành cho Tivi

   Độ phân giải

   Mô tả

   Tỉ lệ khung hình

  Chiều rộng (theo điểm ảnh) 

   Chiều cao (theo điểm ảnh)

  480i hoặc 480p

   Độ nét chuẩn (SD)

  4:3

  640

  480

  720p

   Độ phân giải cao (HD)

  16:9

  1280

  720

  1080i hoặc 1080p

   Độ phân giải cao (HD)

  16:9

  1920

  1080

  2160p

   Độ nét cực cao (UHD) hoặc 4K

  16:9

  3840

  2160