ID bài viết : 00256331 / Sửa lần cuối : 26/09/2022In

Tivi không có âm thanh hoặc hình ảnh khi kết nối với PS5™ bằng cáp HDMI

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng để biết thêm chi tiết.

    Có một sự cố trong phần mềm Tivi có thể khiến Tivi không có âm thanh hoặc hình ảnh trong một khoảng thời gian (khoảng một phút) khi Tivi được kết nối với máy chơi game PS5.

    Lưu ý: Phiên bản cập nhật firmware v6.0414 đã được phát hành và sử dụng để khắc phục sự cố này. Phiên bản cập nhật firmware này có thể được thay thế theo thời gian bằng một phiên bản mới hơn bao gồm lợi ích này. Nếu phần mềm Tivi của bạn chưa được cập nhật, vui lòng cập nhật Tivi lên phần mềm mới nhất. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.