ID bài viết : 00235455 / Sửa lần cuối : 16/10/2022In

Thiết lập và khắc phục sự cố Netflix

    Chọn một Dịch vụ phát trực tuyến video khác
    Netflix

    Netflix® là một dịch vụ đăng ký trực tuyến cho thuê qua email và phát trực tuyến các bộ phim cùng chương trình truyền hình với mức phí sàn hàng tháng. Lưu ý rằng không phải tất cả dịch vụ phát trực tuyến đều được hỗ trợ trên tất cả mẫu Tivi. Một số mẫu cũ có thể không có khả năng kết nối internet. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết chi tiết.

    Bắt đầu

    Khắc phục sự cố