ID bài viết : 00233216 / Sửa lần cuối : 18/03/2021

Thông báo về việc ngừng hỗ trợ cho các sản phẩm đang sử dụng Windows 7

    Kính gửi Quý khách hàng,

    Tập đoàn Microsoft® thông báo rằng họ sẽ kết thúc hỗ trợ hệ điều hành Windows® 7 vào ngày 14 tháng 01 năm 2020. Sau khi kết thúc hỗ trợ, Microsoft sẽ không còn cung cấp các bản cập nhật bảo mật, sửa lỗi và hỗ trợ kỹ thuật.

    Theo đó, Sony sẽ không thể hỗ trợ các vấn đề mới về kỹ thuật, chất lượng hay bảo mật liên quan đến các sản phẩm đang chạy Window 7,và chúng tôi sẽ không thể cung cấp các bản cập nhật bảo mật hoặc thực hiện sửa đổi và kiểm nhận trên các sản phẩm đang chạy Windows 7 của chúng tôi. Như vậy xin lưu ý rằng các sản phẩm này có thể không hoạt động tối ưu hoặc kém bảo mật nếu quý khách tiếp tục sử dụng Window 7.

    Một số sản phẩm có thể tương thích với các phiên bản mới hơn của Window, vui lòng truy cập vào trang web hỗ trợ sản phẩm để kiểm tra tính tương thích của các sản phẩm.

    Lưu ý: Sony không hỗ trợ các vấn đề mới về kỹ thuật, chất lượng và bảo mật liên quan đến sản phẩm đang chạy hệ điều hành mà Microsoft đã kết thúc hỗ trợ trước đó như Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, etc