ID bài viết : 00201496 / Sửa lần cuối : 10/09/2018

Cập nhật phần mềm tăng cường bảo mật cho một số dòng Tivi BRAVIA

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Chúng tôi đã phát hành bản cập nhật phần mềm để tăng cường bảo mật cho một số dòng Tivi BRAVIA nhằm khắc phục lỗ hổng bảo mật của ứng dụng Photo Sharing Plus

  Cập nhật bảo mật:

  Bản cập nhật phần mềm này khắc phục các lỗ hổng bảo mật sau trên ứng dụng Photo Sharing Plus. Các lỗ hổng bảo mật này có thể được khai thác khi trong cùng một mạng nội bộ:

  - Tràn bộ nhớ đệm

  - Directory Traversal

  - Command Injection

  Giải pháp:

  Nếu Tivi BRAVIA của quý khách được cài đặt mặc định tự động nhận các bản cập nhật phần mềm khi được kết nối internet, thì Tivi này đã được cập nhật.
  Tuy nhiên, nếu Tivi BRAVIA của bạn không được cài đặt tự động nhận cập nhật phần mềm, vui lòng tải xuống và cài đặt bản cập nhật phần mềm từ Trang web Hỗ trợ của Sony.

  Để xác định xem Tivi BRAVIA của quý khách đã được cập nhật chưa, hãy truy cập trang tải xuống phần mềm mới nhất cho loại máy của quý khách và làm theo hướng dẫn để kiểm tra phiên bản phần mềm của Tivi. Nếu chưa được cập nhật lên phần mềm mới nhất, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn trên trang Tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

  Vui lòng nhấp vào đây để xem danh sách các loại máy và trang tải xuống phần mềm tương ứng.

  Sự ghi nhận:

  Chúng tôi rất cám ơn sự hỗ trợ của Fortinet đã báo cáo lỗ hổng bảo mật này cho chúng tôi