ID bài viết : 00196823 / Sửa lần cuối : 21/12/2023In

Làm cách nào để giảm tình trạng lưu ảnh hoặc không đồng nhất trên màn hình? (Tivi OLED)

  Sau khi sử dụng Tivi, hãy sử dụng nút Nguồn trên điều khiển từ xa của Tivi để tắt Tivi và để ở trạng thái tắt trong một đêm. Bạn nên thực hiện thao tác này mỗi lần sử dụng Tivi.
  Lưu ý: Không rút dây AC hoặc cắt nguồn điện.

  Bạn cũng có thể giảm hiện tượng lưu ảnh bằng cách thực hiện Hiệu chỉnh màn hình sau đây như thể Tivi bị tắt qua đêm:

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút Cài đặt nhanh (cờ lê hoặc bánh răng).
  2. Chọn Settings (Cài đặt) → System (Hệ thống) → Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) → Picture reset mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) → On (Bật).
  3. Tắt Tivi rồi bật lại bằng nguồn điện AC.
  4. Trước khi chạy Panel calibration (Hiệu chỉnh màn hình), một hộp thoại sẽ xuất hiện trên màn hình. Bắt đầu Panel calibration (Hiệu chỉnh màn hình) từ hộp thoại này.
   Lưu ý:
   • Nếu Picture reset mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) được đặt là On (Bật) và bạn ngắt kết nối và kết nối lại dây nguồn rồi bật Tivi, Tivi sẽ chuyển sang chế độ chờ trong khoảng 10 phút để thực hiện Panel calibration (Hiệu chỉnh màn hình). Sau khi Panel calibration (Hiệu chỉnh màn hình) hoàn tất, nguồn sẽ khởi động lại và hiển thị màn hình Tivi.
   • Sau thao tác này, hãy đặt Picture reset mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) về Off (Tắt).