ID bài viết : 00091259 / Sửa lần cuối : 31/03/2024In

Chia sẻ, truyền hoặc hiển thị nội dung hoặc màn hình của một thiết bị di động lên màn hình Tivi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý:

  Nội dung

  1. Các chức năng có sẵn và khả năng tương thích
  2. Các chức năng

  1. Các chức năng có sẵn và khả năng tương thích

  Có vài cách để hiển thị nội dung của thiết bị di động trên màn hình Tivi. Trước tiên, hãy kiểm tra các chức năng có sẵn và thông tin về khả năng tương thích tùy thuộc vào loại Tivi của bạn và các phương thức kết nối mong muốn.
  Để kiểm tra loại Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Đối với Google TV

  Đối với Android TV

  Đối với mẫu Tivi khác


  2. Tổng quan và trợ giúp về chức năng

  QUAN TRỌNG: Các chức năng có sẵn khác nhau tùy thuộc vào Tivi hoặc thiết bị di động của bạn. Kiểm tra các chức năng có sẵn với thiết bị của bạn trong phần trước (1. Các chức năng có sẵn và khả năng tương thích) trước khi tiếp tục.

  Mạng không dây - Tivi được kết nối với internet (ChromeCast/Google Cast, Airplay)

  Mạng không dây - Tivi không được kết nối với internet (Wi-Fi Direct, Chia sẻ màn hình, Photo Sharing Plus)

  Mạng có dây (Kết nối USB / MHL / HDMI)


  * iPhone, iPad, AirPlay và HomeKit là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia và khu vực khác.