ID bài viết : 00231611 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Câu hỏi thường gặp về Tiếng và Âm thanh Tivi

  Để được hỗ trợ về cài đặt và khắc phục sự cố âm thanh, hãy chọn một chủ đề từ danh sách dưới đây:

  QUAN TRỌNG:

  • Để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy liên quan đến bất kỳ bước nào trong giải pháp này, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm. Hướng dẫn sử dụng có sẵn trên trang hỗ trợ mẫu máy của bạn.
  • Những giải pháp này không thể áp dụng cho tất cả các mẫu. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng cho mỗi giải pháp để biết thêm chi tiết.

  ARC (Kênh trao đổi âm thanh)


  Định dạng âm thanh


  Phụ đề cc


  Kết nối thiết bị âm thanh


  Âm thanh bị méo


  Không có âm thanh