ID bài viết : 00295683 / Sửa lần cuối : 20/07/2023In

[VIDEO] Cách thiết lập cảnh báo đến gần cho BRAVIA CAM

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý:

  • Tính năng cảm biến máy ảnh Proximity Alert (Cảnh báo đến gần) hiện khả dụng sau khi cập nhật phần mềm (v.6.5929 trở lên). Vui lòng thực hiện cập nhật phần mềm Tivi mới nhất.
  • BRAVIA CAM CMU-BC1 là sản phẩm phụ kiện tùy chọn. BRAVIA CAM CMU-BC1M chỉ được đi kèm với dòng mẫu Z9K A95K.

  Xem video này để tìm hiểu cách thiết lập cảnh báo đến gần cho BRAVIA CAM.


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Để tìm hiểu thêm về BRAVIA CAM, hãy tham khảo BRAVIA CAM: Câu hỏi thường gặp