ID bài viết : 00290359 / Sửa lần cuối : 01/08/2023In

[VIDEO] Cách sử dụng điều khiển bằng cử chỉ cho BRAVIA CAM

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Việc kết nối BRAVIA CAM chuyên dụng bên ngoài cho phép bạn sử dụng Video Chat hoặc sử dụng Gesture Control (Điều khiển bằng cử chỉ) để điều khiển Tivi của bạn mà không cần sử dụng điều khiển từ xa.

  Lưu ý:

  • BRAVIA CAM CMU-BC1 là sản phẩm phụ kiện tùy chọn. BRAVIA CAM CMU-BC1M chỉ được đi kèm với dòng mẫu Z9K A95K.
  • Tính năng Gesture Control (Điều khiển bằng cử chỉ) hiện có sẵn sau khi cập nhật phần mềm (v6.6070 trở lên). Vui lòng thực hiện cập nhật phần mềm Tivi mới nhất.

  Xem video này để tìm hiểu cách sử dụng điều khiển bằng cử chỉ cho BRAVIA CAM.


  Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Tìm hiểu thêm về BRAVIA CAM, tham khảo BRAVIA CAM: Câu hỏi thường gặp