ID bài viết : 00288446 / Sửa lần cuối : 06/03/2023In

Những ứng dụng Android TV™/Google TV™ tại Việt Nam.

    Bạn gặp phải một vài vấn đề khi dùng những ứng dụng Android TV/Google TV được cung cấp tại Việt Nam?

    Nếu bạn đang gặp những sự cố không mong muốn hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng ứng dụng Android TV/Google TV dành riêng cho Việt Nam, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các bài viết hỗ trợ của chúng tôi bằng cách nhấp vào một trong ảnh đại diện cho ứng dụng bên dưới.

    Những ứng dụng Android TV nào có sẵn để tải xuống? Làm thế nào để cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng?