ID bài viết : 00288987 / Sửa lần cuối : 06/08/2023In

[VIDEO] Cách chiếu nội dung từ thiết bị di động lên Google TV

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho Sony Google TV. Để kiểm tra xem bạn có đang sử dụng Google TV hay không, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp này

    Xem video này để tìm hiểu cách truyền nội dung từ thiết bị di động của bạn sang BRAVIA TV™ tương thích với Google TV™.


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube