ID bài viết : 00282409 / Sửa lần cuối : 06/04/2023In

Tôi có thể kết nối máy tính tương thích 4K 120Hz với Android TV™ hoặc Google TV™ của mình không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng ở đầu bài viết này.

    Có, Android TV hoặc Google TV của bạn có thể hiển thị 3840 x 2160p 120Hz từ máy tính.