ID bài viết : 00280356 / Sửa lần cuối : 03/07/2022In

Xem YouTube trên Tivi bằng mã Tivi

  Bạn có thể liên kết thiết bị di động của bạn với Tivi bằng mã. Sau khi liên kết thiết bị, bạn có thể xem YouTube trên Tivi của bạn khi không kết nối với Wi-Fi.

  Tìm mã

  1. Khởi chạy ứng dụng YouTube trên Tivi của bạn.
  2. Chuyển đến Settings (Cài đặt).
  3. Cuộn đến Link with TV code (Liên kết với mã Tivi). Tivi của bạn sẽ hiển thị một mã Tivi màu xanh lam.
  4. Chuẩn bị sẵn điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn và tiếp tục các bước trong phần “Nhập mã” bên dưới.

  Lưu ý: Mã Tivi chỉ được chứa số. Nếu mã được tạo bằng các chữ cái, hãy lặp lại các bước ở trên để nhận mã bằng số.

  Nhập mã

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, hãy mở ứng dụng YouTube.
  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn và chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Watch on TV (Xem trên Tivi).
  4. Chọn Enter TV Code (Nhập mã Tivi) và nhập mã Tivi màu xanh lam hiển thị trên Tivi của bạn.

  Xóa các thiết bị được liên kết bằng mã

  Bạn có thể xóa mọi thiết bị được liên kết bằng cách làm theo các bước bên dưới. Hãy nhớ rằng sau khi thiết bị bị xóa, bạn sẽ cần sử dụng mã mới nếu muốn liên kết lại thiết bị.

  Hủy liên kết bằng Smart TV hoặc thiết bị truyền trực tuyến của bạn

  1. Trên Smart TV hoặc thiết bị truyền trực tuyến của bạn, hãy mở ứng dụng YouTube.
  2. Chuyển đến Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Linked devices (Thiết bị được liên kết).
  4. Chọn Unlink all devices (Hủy liên kết tất cả thiết bị) để hủy liên kết tất cả các thiết bị cùng một lúc.

  Hủy liên kết bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, hãy mở ứng dụng YouTube.
  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn .
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Watch on TV (Xem trên Tivi).
  5. Chọn Delete Devices (Xóa thiết bị).
  6. Chọn DELETE (XÓA) để xóa Smart TV hoặc thiết bị truyền trực tuyến được liên kết.