ID bài viết : 00277694 / Sửa lần cuối : 26/11/2023In

Khi PlayStation®5 (PS5™) được kết nối với Android TV™ hoặc Google TV™ của tôi, màn hình sẽ tự động được đặt ở Chế độ trò chơi.

Một số nội dung trò chơi có vẻ tối khi kết nối PlayStation 5.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Khi PlayStation 5 ở trong điều kiện độ trễ thấp bằng cách sử dụng chức năng Auto Low Latency Mode (ALLM) (Chế độ độ trễ thấp tự động), Tivi sẽ tự động chuyển Content type (Loại nội dung) hoặc Picture mode (Chế độ hình ảnh) sang chế độ Game (Trò chơi) và giữ ở chế độ Game (Trò chơi) cho đến khi chức năng ALLM bị tắt.

  • Thay đổi định dạng tín hiệu HDMI trên Tivi:
   • Đối với dòng A95L: Thay đổi HDMI signal format/VRR (Định dạng tín hiệu HDMI/VRR) thành Standard format (Định dạng tiêu chuẩn) khi tắt cài đặt VRR:
   • Đối với các Tivi khác (chỉ các mẫu có sẵn VRR): Thay đổi HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) trên Tivi thành định dạng không phải Enhanced Format(VRR) (Định dạng nâng cao (VRR)):
  • Nếu bạn muốn xem nội dung PS5 được áp dụng ALLM và điều chỉnh độ sáng hoặc các thông số hình ảnh:
   1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút Cài đặt nhanh (cờ lê hoặc bánh răng).
   2. Chọn Picture & Sound (Hình ảnh và âm thanh) hoặc Picture settings (Cài đặt hình ảnh), sau đó bạn có thể điều chỉnh các thông số trong khi Content type (Loại nội dung) hoặc Picture mode (Chế độ hình ảnh) được đặt thành Game (Trò chơi).
    Lưu ý: Sau khi tắt ALLM trên PS5, cài đặt Content type (Loại nội dung) hoặc chế độ hình ảnh của Tivi sẽ trở về chế độ bình thường (Standard (Chuẩn), Video/Images (Video/Hình ảnh), v.v.). Sẽ không còn hạn chế đối với chế độ Game (Trò chơi).
  • Nếu bạn muốn xem nội dung PS5 mà không có ALLM, hãy cập nhật Phần mềm Hệ thống PS5 lên phiên bản mới nhất (muộn hơn bản cập nhật ngày 07 tháng 07 năm 2022). Sau bản cập nhật này, bạn có thể thay đổi cài đặt ALLM trên PS5 thành OFF (TẮT) bằng cách đi tới Setting (Cài đặt) của PS5 → Screen and Video (Màn hình và Video) → Video Output (Ngõ ra video)→ ALLM.
   Lưu ý:
   • Để biết thông tin về Bản cập nhật phần mềm hệ thống PlayStation®, hãy tham khảo trang hỗ trợ PS5.
   • Nếu bạn thay đổi cài đặt ALLM của PS5 thành OFF (TẮT), bạn có thể thay đổi Picture mode (Chế độ hình ảnh) của BRAVIA TV thành một cài đặt không phải Game (Trò chơi) trong khi xem nội dung PS5.