ID bài viết : 00276702 / Sửa lần cuối : 28/03/2022In

Tôi có thể tìm kiếm bản cập nhật phần mềm cho TV ở đâu?

    Thông tin về các bản cập nhật phần mềm (firmware/ software) có thể được tìm thấy trong mục “Tải xuống” tại trang “Hỗ trợ” của Sony.

    Nếu các bản cập nhật phần mềm (firmware/ software) có sẵn, sẽ có các bước hướng dẫn cách cài đặt cho sản phẩm của bạn và cách kiểm tra phiên bản hiện tại.

    Nếu bạn không thể tìm thấy bản cập nhật phần mềm (firmware/ software) được liệt kê trong phần Tải xuống, điều đó chỉ có nghĩa là Sony hiện không cung cấp phiên bản mới hơn.  

    Bạn có thể bật tùy chọn “Cập nhật phần mềm tự động trên TV” để luôn được tự động cập nhật phiên bản mới nhất. Vui lòng tham khảo Cách nhận bản cập nhật phần mềm tự động

    Nhận thông báo về các bản cập nhật phần mềm mới nhất, khuyến mãi về sản phẩm và nhiều thông tin khác với ứng dụng Hỗ trợ của Sony .