ID bài viết : 00276091 / Sửa lần cuối : 06/03/2022In

Độ sáng màn hình không tự động điều chỉnh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Để biết chi tiết, hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này.

  Hãy kiểm tra như sau:

  1. Đảm bảo Auto luminance level (Mức độ chói tự động) trong Ambient light sensor (Cảm biến ánh sáng xung quanh):
   1. Trên điều khiển từ xa, nhấn (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh).
   4. Chọn Picture (Hình ảnh).
   5. Chọn Ambient light sensor (Cảm biến ánh sáng xung quanh).
   6. Chọn Auto luminance level (Mức độ chói tự động).
  2. Cảm biến ánh sáng xung quanh được đặt gần phía dưới trung tâm của màn hình. Đảm bảo cảm biến không bị chặn bởi bất kỳ thứ gì, chẳng hạn như loa sound bar hoặc chân đế Tivi.
   Lưu ý: Độ sáng của màn hình Tivi có thể không thay đổi do ánh sáng phản chiếu. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng Tivi.

  Nếu bạn cảm thấy màn hình quá sáng, hãy điều chỉnh độ sáng màn hình từ các cài đặt chất lượng hình ảnh:

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
  5. Chọn Brightness (Độ sáng), sau đó điều chỉnh cài đặt như mong muốn.