ID bài viết : 00259667 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Vì sao màn hình Home hoặc màn hình ngõ vào cuối cùng luôn hiển thị khi tôi bật Google TV™?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Khi bạn bật Tivi, màn hình Home hoặc màn hình ngõ vào cuối cùng sẽ hiển thị. Bạn có thể chọn màn hình nào cần hiển thị như hành vi khởi động bằng cách làm theo các bước sau đây:

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh).
  2. Chọn Power on behaviour (Hành vi bật nguồn).
  3. Chọn Google TV home screen (Màn hình Home Google TV) (màn hình Home) hoặc Last used input (Ngõ vào được sử dụng gần đây nhất) (Ngõ vào cuối cùng).

  Lưu ý:

  • Nếu nguồn được bật trong vòng 30 giây sau lần tắt nguồn trước đó, Tivi sẽ bắt đầu với ứng dụng hiển thị lần cuối, bất kể cài đặt Power on behavior (Hành vì bật nguồn).
  • Nếu nguồn được tắt trong khi hiển thị màn hình Home hoặc màn hình ứng dụng khác (trừ các kênh Tivi và ngõ vào bên ngoài), Tivi sẽ bắt đầu với màn hình Home, bất kể cài đặt Power on behavior (Hành vi bật nguồn).