ID bài viết : 00225354 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Thử thiết lập lại nguồn

  Thử thiết lập lại nguồn

  Làm theo các bước dưới đây để tiến hành thiết lập lại nguồn.

  1. Tắt Tivi
  2. Rút phích cắm điện của Tivi (dây điện chính) khỏi ổ cắm
  3. Để Tivi không cắm điện trong 1 phút
  4. Cắm lại dây nguồn (dây điện chính) vào ổ cắm điện
  5. Bật Tivi

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤