ID bài viết : 00224297 / Sửa lần cuối : 09/03/2022In

Một số nút có thể phản hồi hoặc không khi sử dụng điều khiển từ xa.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

    Đối với các sự cố điều khiển từ xa khác, hãy tham khảo phần Điều khiển từ xa Tivi không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không phản hồi.

    Về cơ bản, điều khiển từ xa của các Tivi này sử dụng liên lạc Bluetooth, vì vậy bạn có thể thay đổi các kênh hoặc thay đổi âm lượng mà không cần trỏ về phía Tivi. 
    Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn vẫn phải dùng phương pháp truyền tín hiệu bằng hồng ngoại, ví dụ: bật Tivi. 
    Trong trường hợp này, bạn cần hướng điều khiển từ xa vào Tivi.