ID bài viết : 00205038 / Sửa lần cuối : 17/05/2022In

Thông báo ở phía trên bên phải của màn hình khi Tivi bật là gì?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Tùy thuộc vào trạng thái kết nối Internet, thông tin chi tiết của thông báo sẽ thay đổi như sau.

  •  Chưa bao giờ kết nối với Internet: Unable to access Internet (Không thể truy cập Internet)
  •  Không thể kết nối với Wi-Fi: Wi-Fi is not connected (Không kết nối Wi-Fi được)
  •  Không thể kết nối với mạng qua cáp LAN: Ethernet is not connected (Không kết nối Ethernet được)


  Nếu thông báo hiển thị ngay sau khi bật Tivi

  Nếu Tivi không được kết nối Internet, các thông báo này sẽ được hiển thị khi bật TV.
  Bạn cần kết nối với mạng nếu muốn ẩn thông báo.
  Tuy nhiên, hãy chắc là việc sử dụng Tivi sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi xuất hiện thông báo này.

   

  Nếu thông báo hiển thị trong khi xem Tivi, video từ thiết bị kết nối bên ngoài hoặc nội dung Internet

  Các thông báo này sẽ được hiển thị khi Tivi bị ngắt kết nối Internet trong thời gian rất ngắn do môi trường kết nối.
  Việc sử dụng không bị ảnh hưởng vì Tivi sẽ được kết nối lại tự động nếu bạn có kết nối Internet thông qua cáp Wi-Fi / LAN.