ID bài viết : 00225406 / Sửa lần cuối : 30/05/2021In

Chọn sự cố của bạn

  Không cài đặt ứng dụng được

  Tôi gặp sự cố với YouTube

  Tôi gặp sự cố với Netflix

  Tôi gặp sự cố với Amazon Prime Video

  Khi ứng dụng không hoạt động (bao gồm Google Play)

  Thiếu ứng dụng

  Tivi không phát ra âm thanh trong khi truyền trực tuyến hoặc chiếu qua ứng dụng (Android TV™/Google TV™)


  Quay lại Menu chính