ID bài viết : 00225367 / Sửa lần cuối : 10/10/2022In

Đảm bảo Tivi của bạn đã được cập nhật phiên bản firmware mới nhất.

  Đảm bảo Tivi của bạn đã được cập nhật phiên bản firmware mới nhất.

  Để tận dụng hết khả năng từ Google TV™ hoặc Android TV™ của bạn, bạn phải luôn cập nhật Tivi với các bản cập nhật phần mềm và firmware mới nhất từ Sony và Google. Bản cập nhật dành cho Tivi của bạn có thể bao gồm các cải tiến, các tính năng và ứng dụng mới, cũng như các bản sửa lỗi và cải tiến tính năng.

  Có hai cách để thực hiện cập nhật hệ thống:

  • Tải xuống các bản cập nhật trực tiếp qua Internet
  • Cập nhật bằng ổ USB flash

  Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.

  Nếu không tìm thấy bản cập nhật phần mềm hoặc firmware mới, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤