ID bài viết : 00225348 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Cập nhật Tivi của bạn lên phiên bản firmware mới nhất nếu cần

  Cập nhật Tivi của bạn lên phiên bản firmware mới nhất nếu cần

  firmware linux

  Tải xuống các bản cập nhật trực tiếp qua Internet

  Cập nhật bằng ổ USB flash

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤