ID bài viết : 00197353 / Sửa lần cuối : 26/09/2022In

Các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI là gì?

Những cổng HDMI nào hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps / 18Gbps trở lên)?

  Dưới đây là các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI:

  Đối với các dòng Z9K và XRM-Z9K:

  Đối với các mẫu Google TV năm 2022 (ngoại trừ dòng Z9K và XRM-Z9K):

  Đối với các dòng Z9J và XRM-Z9J:

  Đối với các mẫu Google TV năm 2021 (ngoại trừ dòng Z9J và XRM-Z9J):

  Đối với các dòng Z8H và Z9G:

  Đối với các mẫu Android TV™ năm 2020 (ngoại trừ dòng Z8H):

  Đối với các mẫu Android TV năm 2019 (ngoại trừ dòng Z9G):

  Đối với các mẫu Android TV năm 2018:

  Đối với các mẫu Android TV năm 2017:

  Đối với các mẫu Android TV năm 2016:

  Đối với các mẫu Android TV năm 2015:

  Bài viết liên quan: