ID bài viết : 00194132 / Sửa lần cuối : 19/03/2023In

Điều chỉnh các cài đặt hình ảnh trên Tivi

  Các cài đặt Hình ảnh cho phép một loạt các thay đổi đối với màu sắc, độ tương phản, cài đặt chuyển động và độ sáng có thể cải thiện nội dung đã xem trên Tivi của bạn.

  Chọn loại mẫu Tivi của bạn:
  Lưu ý: Đối với loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Mẫu Google TV

  Các mẫu Android TV

  Các mẫu Tivi khác

  Nếu bạn đang gặp sự cố về hình ảnh và điều chỉnh các cài đặt được cung cấp không hữu ích, hãy tham khảo bài viết Cách khắc phục các sự cố về màn hình và hình ảnh Tivi.