ID bài viết : 00281301 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

[VIDEO] Cách sử dụng Trình duyệt Internet (Opera TV Browser) trên BRAVIA TV

    Video hướng dẫn này giải thích cách duyệt Internet trên BRAVIA TV của bạn.

    Phần giải thích trong video đề cập đến Trình duyệt Opera (Opera TV Browser) và BRAVIA TV "KD-49X8300D."

    Lưu ý: Video chỉ bằng Tiếng Anh


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube