ID bài viết : 00176339 / Sửa lần cuối : 09/03/2023In

Chức năng Làm mới màn hình là gì?

  Chức năng Panel refresh (Làm mới màn hình) có sẵn cho các mẫu Tivi được trang bị màn hình EL hữu cơ (OLED) và được sử dụng để ngăn chặn hiện tượng lưu ảnh.
  Nếu bạn thực hiện Panel refresh (Làm mới màn hình) theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Màn hình & âm thanh) — Expert panel settings (Cài đặt màn hình nâng cao) — Panel refresh (Làm mới màn hình).
   • Chọn Display (Màn hình) — Expert panel settings (Cài đặt màn hình nâng cao) — Panel refresh (Làm mới màn hình).

  LƯU Ý:

  • Do các đặc tính nguyên liệu trong màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ, pixel có thể bị giảm và độ không đều có thể trở nên rõ ràng trên màn hình.  
  • Chức năng Panel refresh (Làm mới màn hình) có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ màn hình. Vì lý do này, vui lòng không thực hiện chức năng Panel Refresh (Làm mới màn hình) nhiều hơn một lần một năm.
  • Làm mới màn hình sẽ mất khoảng một giờ để hoàn thành.
  • Màn hình có thể hiển thị vạch trắng trong quá trình Làm mới màn hình, nhưng đây không phải là Tivi bị hỏng.
  • Chức năng Panel refresh (Làm mới màn hình) sẽ chỉ hoạt động khi nhiệt độ phòng từ 50ºF đến 104ºF (10ºC và 40ºC).