ID bài viết : 00176329 / Sửa lần cuối : 09/03/2023In

Hình ảnh thỉnh thoảng dịch chuyển. (Chức năng dịch chuyển pixel)

  Do chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel), hình ảnh đôi khi có thể dịch chuyển.

  Pixel shift (Dịch chuyển pixel) là một chức năng ngăn chặn hiện tượng lưu ảnh trên màn hình Tivi bằng cách dịch chuyển hình ảnh của màn hình Tivi sau một khoảng thời gian nhất định.
  Nhằm kéo dài tuổi thọ màn hình, bạn nên đặt chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel) về On (Bật).

  Hãy làm theo các bước dưới đây để đặt chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel).

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Expert panel settings (Cài đặt màn hình nâng cao) — Pixel shift (Dịch chuyển pixel) — On (Bật).
   • Chọn Display (Hiển thị) — Expert panel settings (Cài đặt màn hình nâng cao) — Pixel shift (Dịch chuyển pixel) — On (Bật).