ID bài viết : 00173326 / Sửa lần cuối : 06/12/2019In

BRAVIA được hiển thị ở phía dưới bên phải màn hình Tivi.

    Khi không có tín hiệu đầu vào trong hơn 1 phút từ các chương trình truyền hình hoặc từ các màn hình đầu vào bên ngoài, màn hình Tivi sẽ chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình. Trong trường hợp này, chỉ có BRAVIA hiển thị ở phần dưới bên phải của màn hình.

    Ảnh


    Nếu các thao tác trên điều khiển từ xa được thực hiện, chế độ bảo vệ màn hình sẽ bị hủy và màn hình gốc sẽ được hiển thị trở lại.