ID bài viết : 00174760 / Sửa lần cuối : 07/12/2020In

Dung lượng tập tin tối đa được hỗ trợ cho một thiết bị USB và dung lượng lưu trữ tối đa được cho phép đối với ổ cứng (HDD) kết nối với Tivi bằng bao nhiêu?

  Dung lượng tập tin tối đa được hỗ trợ cho một thiết bị USB và dung lượng lưu trữ tối đa được cho phép đối với ổ cứng kết nối với Tivi như sau:

  Hệ thống tập tin
  Dung lượng tập tin tối đa
  Dung lượng ổ cứng tối đa
  FAT16
  2GB
  Không được hỗ trợ
  FAT32
  4GB
  2TB
  exFAT
  16TB
  16TB
  NTFS
  16TB
  16TB

  Lưu ý: Sony không thể đảm bảo tính tương thích giữa BRAVIA và thiết bị USB không phải của Sony.