ID bài viết : 00230422 / Sửa lần cuối : 07/05/2023In

Cách thêm, xóa hoặc hiển thị các kênh ưa thích trên Android TV™, Google TV™ hoặc Tivi khác

  QUAN TRỌNG:
  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.
  • Bạn có thể sử dụng cáp đồng trục cho ăng-ten hoặc kết nối cáp trực tiếp để thêm kênh ưa thích vào Android TV.

  Làm theo các bước bên dưới để thêm, xóa hoặc xem các kênh ưa thích của bạn trên Android TV hoặc Google TV. Đối với menu Tivi / thanh menu Tivi, hãy tham khảo bài viết Sử dụng menu Tivi / Thanh menu Tivi.

  Chọn loại (hoặc dòng) Tivi của bạn

  Gợi ý: Nếu bạn muốn kiểm tra loại Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV hay loại Tivi khác không.

  Đối với Google TV

  Đối với Android TV

  Đối với các Tivi khác