ID bài viết : 00145975 / Sửa lần cuối : 21/09/2023In

Làm cách nào để xem nội dung 4K và HDR từ thiết bị HDMI gắn ngoài được kết nối với Android TV™/Google TV™?

  Nội dung 4K (50p/60p hoặc 100/120p):

  Lưu ý: Một số mẫu Tivi không hỗ trợ Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p. Để biết chi tiết về Định dạng nâng cao, hãy tham khảo bài viết Các loại tín hiệu video 8K hoặc 4K (50p/60p hoặc 100p/120p) được Tivi hỗ trợ.

  1. Chuẩn bị cáp HDMI phù hợp với tín hiệu video sẽ phát.
   Lưu ý:
   • Để xem nội dung ở 4K 50p/60p: Sử dụng cáp HDMI tốc độ cao để kết nối Tivi với một thiết bị HDMI có hỗ trợ 4K.
   • Để xem nội dung ở Định dạng nâng cao 4K (18Gbps): Sử dụng cáp HDMI cao cấp tốc độ cao để kết nối Tivi với một thiết bị HDMI có hỗ trợ 4K.
   • Để xem nội dung ở Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên): Sử dụng cáp HDMI siêu tốc để kết nối Tivi với một thiết bị HDMI có hỗ trợ 4K
  2. Kết nối cáp HDMI với cổng kết nối HDMI tương thích trên Tivi.
   Lưu ý: Việc xác định xem cổng HDMI có tương thích hay không tùy thuộc vào mẫu Tivi. Để biết thông tin bổ sung, hãy tham khảo bài viết Các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI là gì?.
  3. Mở màn hình Settings (Cài đặt) để đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI). Cách mở màn hình Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) hoặc Watching TV (Tivi đang xem).
   Lưu ý: Nếu Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) hoặc Watching TV (Tivi đang xem) không xuất hiện, hãy bỏ qua bước này.
  5. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài).
  6. Chọn HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) và đặt thành Enhanced format (Định dạng nâng cao), Enhanced Format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)), Enhanced Format(VRR), Enhanced Format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)) hoặc Enhanced Format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)), tùy theo mẫu Tivi của bạn.
   Lưu ý: Các mục cài đặt khác nhau tùy thuộc vào tín hiệu video và mẫu Tivi. Để biết thông tin bổ sung, hãy tham khảo bài viết Các loại tín hiệu video 8K hoặc 4K (50p/60p hoặc 100p/120p) được Tivi hỗ trợ.

  Nội dung HDR (Dải tần nhạy sáng cao):

  Làm theo các bước sau đây để phát nội dung HDR:

  1. Chuẩn bị Tivi có hỗ trợ nội dung HDR.
   Lưu ý:
   • Để xem Tivi của bạn có hỗ trợ nội dung HDR hay không và kiểm tra khả năng tương thích của cổng HDMI, hãy tham khảo bài viết Android TV/Google TV của tôi có tương thích với HDR không?.
   • Một số cổng HDMI có thể không hỗ trợ 4K (60p) với HDR.
   • Dòng Tivi 2K W80xG chỉ hỗ trợ các tựa game PlayStation4 HDR được kết nối HDMI và video HDR của ứng dụng Netflix và YouTube™.
  2. Kết nối thiết bị HDMI có hỗ trợ HDR với Tivi.