ID bài viết : 00138522 / Sửa lần cuối : 10/10/2023In

Những loại tín hiệu video 8K hoặc 4K (50p/60p hoặc 100p/120p) nào được Tivi hỗ trợ?

  Tùy thuộc vào Tivi bạn sử dụng, các loại tín hiệu video được hỗ trợ sẽ khác nhau. Xem bên dưới.

  QUAN TRỌNG: Các sản phẩm 8K duy nhất bị ảnh hưởng là dòng Z9K, XRM-Z9K, Z9J, XRM-Z9J, Z8H và Z9G.

  Đối với các dòng A95L và XRM-A95L

  Đối với các mẫu Google TV™ năm 2023 (ngoại trừ dòng A95L và XRM-A95L)

  Đối với các dòng Z9K và XRM-Z9K

  Đối với các mẫu Google TV năm 2022 (ngoại trừ dòng Z9K và XRM-Z9K)

  Đối với các dòng Z9J và XRM-Z9J

  Đối với các mẫu Google TV năm 2021 (ngoại trừ dòng Z9J và XRM-Z9J)

  Đối với các dòng Z8H và Z9G

  Đối với các mẫu Android TV năm 2020 (ngoại trừ dòng Z8H), dòng A9G, X85G (55/65/75/85), X95G, A9F và Z9F

  Đối với Android TV khác với các mẫu nêu trên

  Đối với BRAVIA 2014