ID bài viết : 00138887 / Sửa lần cuối : 21/04/2022In

Cách kết nối Android TV™ / Google TV™ với mạng bằng kết nối không dây.

  QUAN TRỌNG:

  • Nếu bạn đang sử dụng cáp Ethernet (LAN), hub không dây, bộ định tuyến hoặc thiết bị điều hợp game, bạn phải chọn Wired Setup (Thiết lập mạng có dây) thay vì chọn Wireless Setup (Thiết lập mạng không dây).
  • Khi sử dụng tính năng mạng, bạn có thể kết nối Tivi với Internet. Quy trình thiết lập khác nhau tùy theo loại mạng và bộ định tuyến LAN. Trước khi thiết lập kết nối Internet, hãy nhớ thiết lập bộ định tuyến WLAN.

  Để kết nối với Internet, ngoài BRAVIA TV, bạn cần phải có các thiết bị như hub, bộ định tuyến, v.v. Ngoài ra, các thiết bị này sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách bạn kết nối Internet.

  minh họa kết nối không dây

  1. Bộ định tuyến WLAN
  2. BRAVIA TV

  Hãy làm theo các bước sau đây.

  LƯU Ý: Các bước có thể khác nhau tùy thuộc vào Tivi của bạn. Để biết thông tin cụ thể về mẫu Tivi, hãy tha khảo hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) — Wi-Fi.
   • Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) — Easy setup (Thiết lập đơn giản) — Wi-Fi.
   • Chọn Network (Mạng) — Network setup (Thiết lập mạng) — Easy (Đơn giản) — Wi-Fi.
  3. Chọn mạng Wi-Fi của bạn.
   LƯU Ý: Thực hiện các bước sau đây nếu một màn hình xuất hiện để nhắc bạn chọn cách kết nối với bộ định tuyến không dây:
   • Khi kết nối theo cách thủ công sau khi chọn mạng từ danh sách các mạng không dây đã dò tìm
    Chọn Connect by scan list (Kết nối bằng danh sách dò tìm).
   • Khi kết nối tự động bằng nút WPS trên bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập)
    Chọn Connect by WPS button (Kết nối bằng nút WPS).
  4. Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập.

  LƯU Ý:

  • Nếu bạn không biết SSID (tên mạng không dây) và mật khẩu (khóa bảo mật) của bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập).
  • Sau khi chọn mạng của bạn từ danh sách quét, nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa trong khi khung văn bản được tô sáng để kích hoạt bàn phím ảo. Sau đó, nhập mã bảo mật cho mạng của bạn rồi nhấn NEXT/ENTER (TIẾP THEO/HOÀN THÀNH) hoặc FINISH (KẾT THÚC) để tiếp tục.
  • Nhấn nút mũi tên lên trên bàn phím ảo để chuyển sang chữ hoa. Nhấn một lần nữa để quay về chữ thường.
  • Khóa bảo mật có phân biệt chữ hoa/thường. Hãy cẩn thận nhập đúng chữ hoa và chữ thường.
   Ví dụ về một số lỗi:
   • I (chữ i hoa), l (chữ L thường) và 1 (số một)
   • 0 (số không) và O (chữ o hoa)
   • d (chữ D thường) và b (chữ B thường)
   • 9 (số chín) và q (chữ Q thường)
  • Trong hầu hết các môi trường kết nối mạng gia đình, IP Address Setting (Cài đặt địa chỉ IP) và Proxy Setting (Cài đặt proxy) là No (Không). Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nếu bạn không biết chắc chắn kết nối Proxy đã được thiết lập hay chưa.
  • Nếu Tivi không thể kết nối Internet, hãy kiểm tra như sau:
   Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.