ID bài viết : 00139588 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Cách thiết lập và khắc phục sự cố kết nối Internet

  Bài viết này trình bày một số giải pháp phổ biến dành cho kết nối internet.
  Tuy nhiên, trên trang web của chúng tôi cũng có thêm một số bài viết khác dành cho sản phẩm của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin cần tìm trên trang web này, vui lòng thử nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm của trang sản phẩm trên trang web hỗ trợ.

  Hướng dẫn

  Kết nối không dây

  Kết nối có dây

  Thiết lập thủ công

  Khắc phục sự cố

  Tivi không thể kết nối với Internet

  Đối với các mẫu Google TV™ hoặc Android TV™, trước khi bắt đầu thực hiện các tùy chọn được liệt kê dưới đây, đầu tiên hãy thử khởi động lại Tivi.
  Lưu ý: Nếu sự cố vẫn không được khắc phục sau khi khởi động lại, hoặc nếu bạn không có Google TV hoặc Android TV, hãy tham khảo các bài viết khắc phục sự cố sau đây.

  Kết nối Wi-Fi không ổn định

  Không thể xem nội dung Internet video