ID bài viết : 00135775 / Sửa lần cuối : 07/05/2023In

Nội dung video của một thiết bị lưu trữ USB không được hiển thị trong video hoặc ứng dụng phát đa phương tiện dành cho Android TV™ của Sony / Google TV™.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.

  Việc này xảy ra khi bạn kết nối một thiết bị lưu trữ USB có chứa video với Tivi (và đang sử dụng ứng dụng Video hoặc Media Player dành cho Android TV/Google TV của Sony).
  Tùy thuộc vào mẫu Tivi, thông báo sau đây có thể xuất hiện:

  • No items (Không có mục nào)
  • Videos stored on your USB mass storage will appear here. (Video được lưu trữ trong bộ lưu trữ USB sẽ xuất hiện ở đây.)

  Có thể mất chút thời gian để nội dung xuất hiện. Nội dung sẽ sớm hiển thị. Thời gian tải tùy thuộc vào mẫu Tivi hoặc lượng nội dung trong thiết bị lưu trữ USB. Ví dụ: nếu lưu 10 đến 1000 tập tin, bạn sẽ mất khoảng 1 đến 1 phút rưỡi.

  LƯU Ý: Tùy thuộc vào mẫu máy, màn hình có thể được cập nhật liên tục cho đến khi tải xong tất cả nội dung.