ID bài viết : 00135777 / Sửa lần cuối : 21/08/2023In

Cách xóa album, nhạc hoặc nội dung video trong thiết bị bộ nhớ USB bằng các ứng dụng Google TV™ hoặc Android TV™

  Khả năng xóa nội dung trong bộ nhớ USB sẽ khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành Android™ của Tivi.
  Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra phiên bản hệ điều hành của Tivi bằng cách làm theo bài viết Android TV/Google TV sử dụng phiên bản hệ điều hành Android nào?.

  Tivi chạy hệ điều hành Android 9 trở lên

  Bạn không thể xóa nội dung trong thiết bị bộ nhớ USB bằng các ứng dụng Media Player (Trình phát đa phương tiện), Album, Music (Nhạc) hoặc Video của Tivi. Để xóa nội dung này, hãy dùng một thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính hoặc máy tính bảng.

  Tivi chạy hệ điều hành Android 8.0 hoặc cũ hơn

  Bạn có thể xóa nội dung trong thiết bị bộ nhớ USB trong danh mục Album, nhưng không thể xóa chúng trong các danh mục Music (Nhạc) hoặc Video. Danh mục Music (Nhạc) và Video là danh mục chỉ đọc. Vui lòng sử dụng máy tính để xóa nội dung danh mục Music (Nhạc) hoặc Video.
  Lưu ý: Bạn cũng có thể xóa nội dung video hiển thị trong danh mục Album.

  Cách xóa ảnh và video từ trong danh mục Album:

  • Để xóa một ảnh hoặc tập tin video:
   1. Chọn một ảnh hoặc video.
   2. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa.
   3. Nhấn vào Delete (Xóa) trong danh mục Album.
  • Để xóa nhiều ảnh hoặc video:
   1. Hiển thị ảnh hoặc video dưới dạng danh sách.
   2. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa.
   3. Nhấn vào Select item (Chọn mục) trong danh mục Album.
   4. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa.
   5. Nhấn vào Delete (Xóa) trong danh mục Album.

  Lưu ý:

  • Không thể xóa nội dung danh mục AlbumMusic (Nhạc) được cài sẵn trên Tivi.
  • Bạn sẽ phải cập nhật phần mềm nếu menu Delete (Xóa) không hiển thị trong Album. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.