ID bài viết : 00114127 / Sửa lần cuối : 23/07/2023In

Khi phát hoặc chia sẻ nội dung mạng, không thể phát lại bình thường, ví dụ như tốc độ chậm lại và bị dừng.

Khi phát hoặc chia sẻ nội dung mạng (video, nhạc hoặc hình ảnh), tốc độ phát lại chậm lại, quá trình phát lại bị dừng, đọc đi đọc lại, khối nhiễu xuất hiện, hoặc âm thanh bị gián đoạn.

  Các sự cố này có thể xảy ra khi tốc độ đường truyền của mạng giảm. Rất nhiều thứ có thể làm chậm tốc độ, do đó hãy kiểm tra những nguyên nhân thông thường sau đây:

  Khi sự cố xảy ra với nội dung từ Internet:

  1. Khởi động lại thiết bị mạng của bạn.

   Khởi động lại thiết bị mạng của bạn (bộ định tuyến/bộ định tuyến không dây/modem) thường có thể cải thiện tình hình.
  2. Tín hiệu Wi-Fi giữa bộ định tuyến không dây và Tivi của bạn yếu.

   Nếu kết nối với mạng LAN có dây cải thiện được tình hình thì chứng tỏ tín hiệu Wi-Fi có thể yếu và/hoặc chậm. Hãy di chuyển Tivi và bộ định tuyến không dây lại gần nhau và kiểm tra xem tình hình có cải thiện không. Xin lưu ý rằng việc đặt chúng ở quá gần nhau cũng có thể làm yếu tín hiệu, vì vậy hãy đảm bảo chúng được đặt cách nhau ít nhất 1 mét. Ngoài ra, các thiết bị không dây khác cũng có thể gây ra nhiễu. Tắt các thiết bị không dây khác hoặc tách chúng khỏi Tivi và bộ định tuyến không dây. Nếu tình hình vẫn không cải thiện, hãy kết nối bộ định tuyến không dây trực tiếp vào Tivi qua cáp LAN.
  3. Tivi và thiết bị không dây khác sử dụng Internet cùng lúc.

   Điều này có thể làm chậm tốc độ đường truyền mạng của Tivi. Kiểm tra xem việc ngừng sử dụng Internet trên các thiết bị khác có cải thiện được tình hình không.
  4. Kết nối với nhà cung cấp dịch vụ bị quá tải.

   Khi các nội dung tải liên tục, hãy thử xem nội dung Internet khác. Nếu bạn có thể xem các nội dung khác suôn sẻ thì có thể là nhà cung cấp nội dung tải liên tục đang bị quá tải. Hãy tránh nhà cung cấp đó khi lưu lượng truy cập cao và thử truy cập nội dung đó sau. Nếu các nội dung Internet khác cũng tải liên tục, nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn có thể đang có lưu lượng truy cập cao. Hãy tránh phát hoặc chia sẻ nội dung mạng khi kết nối với nhà cung cấp dịch vụ Internet bị quá tải và kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Internet xem có thể truy cập nội dung đó sau hay không.
  5. Video gốc của nội dung Internet có chất lượng thấp.

   Chất lượng video có thể phụ thuộc vào độ phân giải, tốc độ truyền dữ liệu (bitrate), v.v. Nội dung có độ phân giải thấp sẽ hiển thị ở chất lượng thấp.
    

  Khi sự cố xảy ra với nội dung từ mạng tại nhà của bạn:

  1. Khởi động lại thiết bị mạng của bạn.

   Khởi động lại thiết bị mạng của bạn (bộ định tuyến/bộ định tuyến không dây/modem) thường có thể cải thiện tình hình.
  2. Tín hiệu Wi-Fi giữa bộ định tuyến và máy chủ nội dung của bạn yếu.

   Nếu kết nối với mạng LAN có dây cải thiện được tình hình thì chứng tỏ tín hiệu Wi-Fi có thể yếu và/hoặc chậm. Hãy di chuyển bộ định tuyến không dây và máy chủ nội dung (thiết bị chứa nội dung) lại gần nhau và kiểm tra xem tình hình có cải thiện không. Xin lưu ý rằng việc đặt chúng ở quá gần nhau cũng có thể làm yếu tín hiệu, vì vậy hãy đảm bảo chúng được đặt cách nhau ít nhất 1 mét.
   Ngoài ra, các thiết bị không dây khác cũng có thể gây ra nhiễu. Tắt các thiết bị không dây khác hoặc tách chúng khỏi bộ định tuyến không dây và máy chủ nội dung.
   Nếu tình hình vẫn không cải thiện, hãy kết nối bộ định tuyến không dây và máy chủ nội dung trực tiếp vào Tivi qua cáp LAN.
  3. Tín hiệu Wi-Fi giữa bộ định tuyến không dây và Tivi của bạn yếu.

   Nếu kết nối với mạng LAN có dây cải thiện được tình hình thì chứng tỏ tín hiệu Wi-Fi có thể yếu và/hoặc chậm. Hãy di chuyển Tivi và bộ định tuyến không dây lại gần nhau và kiểm tra xem tình hình có cải thiện không. Xin lưu ý rằng việc đặt chúng ở quá gần nhau cũng có thể làm yếu tín hiệu, vì vậy hãy đảm bảo chúng được đặt cách nhau ít nhất 1 mét. Ngoài ra, các thiết bị không dây khác cũng có thể gây ra nhiễu. Tắt các thiết bị không dây khác hoặc tách chúng khỏi Tivi và bộ định tuyến không dây. Nếu tình hình vẫn không cải thiện, hãy kết nối bộ định tuyến không dây trực tiếp vào Tivi qua cáp LAN.