ID bài viết : 00141194 / Sửa lần cuối : 10/05/2023In

BRAVIA TV 4K/8K của tôi có tương thích với HDCP 2.2 hoặc 2.3 không?

  Tivi của bạn có tương thích với chuẩn HDCP 2.2 hoặc 2.3 hay không sẽ tùy thuộc vào mẫu Tivi.

  LƯU Ý: Hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp sau đây để kiểm tra xem cổng HDMI trên Android TV™/Google TV™ có phản hồi HDR không.
  Android TV/Google TV của tôi có tương thích với HDR không?

  Đối với Android TV/Google TV được phát hành từ năm 2019 trở đi:
  Tất cả các cổng trên toàn bộ dòng BRAVIA TV 4K/8K đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2 hoặc 2.3.

  Đối với Android TV được phát hành từ năm 2018 trở về trước:
  Tất cả các cổng trên toàn bộ dòng BRAVIA TV 4K đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.

  Đối với các Tivi không phải Android TV:
  Các mẫu sau đây tương thích với HDCP 2.2.

  • Mẫu năm 2018:
   Tất cả các cổng trên Dòng X72F và  Dòng X70F / X73F đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
  • Mẫu năm 2017:
   Tất cả các cổng trên Dòng X67E / X69E và  Dòng X70E / X72E đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
  • Mẫu năm 2014:
   Các cổng HDMI 1HDMI 2 của toàn bộ dòng BRAVIA TV 4K đều hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
  • Mẫu năm 2013:
   Cổng HDMI 4 của Dòng KDL-X8500A/X850A hỗ trợ giao thức HDCP 2.2.
   LƯU Ý:Khi xem nội dung 4K qua đầu phát phương tiện Sony 4K Ultra HD trên bất kỳ mẫu Tivi năm 2013 nào ngoài dòng KDL-X8500A/X850A, có thể cần phải nâng cấp Tivi tại trung tâm bảo dưỡng của Sony.
   Để biết chi tiết, hãy tham khảo Tài liệu hướng dẫn đầu phát phương tiện 4K Ultra HD.