ID bài viết : 00200129 / Sửa lần cuối : 04/01/2024In

Âm thanh và video không đồng bộ với nhau hoặc có độ trễ âm thanh.

  Nội dung


  Trước khi bắt đầu

  Có một số tình huống có thể dẫn tới âm thanh và video không đồng bộ.

  • Nếu bạn đang xem một chương trình Tivi thì có thể là do bản thân chương trình phát sóng hoặc kết nối kém giữa cáp/bộ chuyển tín hiệu vệ tinh (nếu có).
  • Nếu đầu phát đĩa DVD hoặc Blu-ray Disc® được kết nối thì nguyên nhân có thể là do kết nối kém hoặc do đĩa đó.
  • Khi kết nối với một hệ thống rạp hát tại nhà bằng cáp quang kỹ thuật số thì có thể có độ trễ âm thanh cần điều chỉnh bằng tay trên hệ thống rạp hát tại nhà. Nguyên nhân thậm chí có thể là do cài đặt trên Tivi.
  • Nếu Tivi được kết nối với loa soundbar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà (bằng cáp HDMI hoặc cáp quang), âm thanh có thể bị trễ do độ trễ khi xử lý âm thanh trên loa soundbar hoặc hệ thống rạp hát tại nhà. Trong những trường hợp này, không có vấn đề gì với loa Tivi.

  Lưu ý: Nếu có sự cố về độ trễ đầu vào khi sử dụng máy chơi game với Google TV hoặc Android TV, hãy tham khảo bài viết Cách giảm độ trễ tín hiệu ngõ vào khi sử dụng cài đặt Trò chơi.

  Khắc phục sự cố thường gặp

  Vì mỗi bước trong các bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa sau khi hoàn thành mỗi bước.

  1. Đảm bảo rằng Tivi được cài đặt phần mềm hệ thống (phần mềm điều khiển firmware) mới nhất.
   Lưu ý: Để biết cách cập nhật Tivi, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.
  2. Nếu bạn đang xem một chương trình Tivi, hãy thử chuyển kênh xem sự cố có xảy ra trên kênh khác không; nếu sự cố chỉ xảy ra trên một kênh thì nguyên nhân là do phát sóng.
   Lưu ý: Nếu sự cố chỉ xảy ra trên một kênh, hãy liên hệ với nhà cung cấp mạng phát sóng.
  3. Đảm bảo cáp được cắm chắc chắn vào Tivi và thiết bị nguồn (bộ chuyển tín hiệu, đầu phát DVD, BD, hệ thống rạp hát tại nhà hoặc bảng điều khiển trò chơi).
  4. Thử phát nguồn video khác để xác định liệu sự cố có xảy ra với các thiết bị kết nối khác không.
  5. Nếu Tivi của bạn có cài đặt Game Mode (Chế độ trò chơi), hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:
   • Đặt Game Mode (Chế độ trò chơi) là Off (Tắt) khi xem Tivi hoặc phát DVD hoặc BD.
   • Đặt Game Mode (Chế độ trò chơi) thành On (Bật) khi phát trò chơi video.
  6. Tiến hành thiết lập lại nguồn trên Tivi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau đây:
  7. Nếu hệ thống rạp hát tại nhà và cáp quang kỹ thuật số được sử dụng trong kết nối, hãy thay đổi cài đặt Đồng bộ âm thanh/video hoặc Độ trễ âm thanh trên hệ thống rạp hát tại nhà (nếu có).
   Lưu ý:
   • Điều chỉnh độ trễ âm thanh thường trong khoảng từ 0ms để khoảng 250ms.
   • Để biết thêm thông tin về khả năng Đồng bộ âm thanh/video hoặc cài đặt Độ trễ âm thanh, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
   • Đối với hệ thống rạp hát tại nhà của bên thứ ba, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về cách điều chỉnh cài đặt đồng bộ âm thanh/video.

  Khắc phục sự cố bổ sung cho các mẫu Google TV và Android TV

  Khi kết nối hệ thống âm thanh với cổng HDMI IN (eARC hoặc ARC) của Tivi

  Khi âm thanh từ loa Tivi không đồng bộ với hình ảnh qua HDMI

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa thiết bị.